Arhitektuurivõistluselt osavõtmiseks peate olema registreeritud meie veebilehel! Võistlus toimub 22 juunist kuni 10 novembrini 2005!

Kalender

 22. juuni 2005  Arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
 15. oktoober 2005  Arhitektuurivõistluse kohta küsimuste esitamise viimane kuupäev
 10. november 2005 kl 16.00 Võistlustöö laekumise tähtaeg Eesti Arhitektide Liitu 
 14. november 2005 kl 16.00  Posti või kulleri teel esitatavate võistlustööde puhul võistlustöö laekumise tähtaeg Eesti Arhitektide Liitu
 Hiljemalt 2. jaanuar 2006  Komisjon teatab võitnud tööde märgusõnad meedias ja internetis võistluse kodulehel www.museumcompetition.org
 16. jaanuar 2006 kl 14.00  Arhitektuurivõistluse lõpp, avalikul koosolekul avatakse võidutööde märgusõnadele vastavad ümbrikud ja avalikustatakse autorite nimed
 16. jaanuar 2006  Eesti Rahva Muuseumis Tartus avatakse parematest võistlustöödest avalik näitus ja vastavalt Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Arhitektuurimuuseumi vahelisele kokkuleppele korraldatakse näitus ka Eesti Arhitektuurimuuseumis Tallinnas. Tallinna näituse ajakava täpsustub.

Eesti Arhitektide Liit

Lai 31 10133 Tallinn / telefon 6411 737 / faks 6411 737 / info@arhliit.ee

Eesti Rahva Muuseum

Veski 32 / 51014 Tartu / tel. 742 2040 / agnes@erm.ee